Ανελκυστήρες MRL

 

 

 

Μηχανικοί και υδραυλικοί, που ο κινητήριος μηχανισμός βρίσκεται είτε τοποθετημένος στο φρεάτιο (στην άνω ή κάτω απόληξη), είτε σε   κάποιο σημείο στο εσωτερικό του κτιρίου, υπό μορφή «μεταλλικής ντουλάπας» (υδραυλικοί ανελκυστήρες).
 

 


Εκτύπωση