Επικοινωνία

Γραφεία-Έκθεση έδρας:
Κύπρου 1
11253 Αθήνα

Τηλ. 210-8611368
Fax. 210-8610132

e-mail: info@europelift.gr
http: www.europelift.gr