Συστήματα parking


Δημιουργία νέων θέσεων parking ακόμη και σε χώρους που δεν έχουν τέτοια δυνατότητα. Με την εγκατάσταση υδραυλικού συστήματος εξασφαλίζονται περισσότερες θέσεις στάθμευσης, με εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Σε συνεργασία και με την Kleemann.