Ειδικές ανυψωτικές κατασκευές

Λειτουργία συνήθως υδραυλική.

Ψαλιδωτές πλατφόρμες, με κοχλία ή μονόρηκτες (υδραυλικές) κατασκευές, για μεταφορά μεγάλων ή μικρών φορτίων.
Για βιομηχανικούς κυρίως χώρους, καταστήματα ή/και γραφεία, για χρήση εξωτερική ή/και εσωτερική για ανύψωση μεγάλων ή μικρών φορτίων.