ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Η εταιρία μας, με την πολυετή πείρα στο χώρο των ανελκυστήρων, κατέχοντας όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση που απαιτείται για τη μελέτη και εγκατάσταση υψηλής πολυπλοκότητας μηχανολογικού εξοπλισμού, αναλαμβάνει την εγκατάσταση κάθε τύπου ανελκυστήρα, για κάθε είδους κτίριο (μονοκατοικία, πολυκατοικία, κτίριο γραφείων, εμπορικό κέντρο/κατάστημα, ξενοδοχείο, κτίριο δημόσιας χρήσης κλπ.). Λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας τις ιδιαίτερες λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες σας και σας προτείνουμε τον εξοπλισμό που θα ανταποκριθεί βέλτιστα στις ανάγκες αυτές.


Εκτύπωση