Κυλιόμενες κλίμακες & διάδρομοι


Για καταστήματα κυρίως πολλών επιπέδων, βιομηχανικούς ή/και εκθεσιακούς χώρους για την μεταφορά ατόμων ή/και φορτίων.