Ασφάλεια & Εκσυγχρονισμός PDF Εκτύπωση E-mail
Ισχύουσα Νομοθεσία & Πιστοποίηση

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1797/21-12-05) και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτής, για την ασφαλή λειτουργία τους, οι ανελκυστήρες πρέπει να ανακαινίζονται κάθε 20 έτη ριζικά και να υπόκεινται στον αναγκαίο και υποχρεωτικό περιοδικό κατά περίπτωση έλεγχο.

Κατόπιν σχετικής αυτοψίας αναλαμβάνουμε τη μετατροπή, αναβάθμιση ή αποξήλωση των παλαιών μηχανοκίνητων ή υδραυλικών ανελκυστήρων σε μηχανοκίνητους ή υδραυλικούς νέας γενιάς και προδιαγραφών.

Προσφέρονται ειδικά πακέτα, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.